Nolikums

Kopš konkursa sākuma 2016. gadā IT virziens ir attīstījies. Tehnoloģijas tiek apgūtas, un par tām tiek domāts kontekstā ar visu citu apkārt notiekošo, tehnoloģijas integrējas visās tēmās. Arvien vairāk sabiedrība un izglītībā tiek uzsvērta tehnoloģiju mijiedarbība ar citam nozarēm. Arī Zinātnes centrs VIZIUM fokusējas uz dažādu dabas zinātņu un tehnoloģiju mijiedarbības atspoguļošanu. Šī mijiedarbība un tehnoloģiju atbildīga izmantošana tiek uzsvērta arī Eiropas Komisijas izvirzītajās prioritātēs. Tādēļ, ņemot vērā Eiropas Komisijas izvirzītās prioritātes Zaļās un Digitālās transformācijas veicināšanai, šī gada konkursa tēma būs cieši saistīta ar Eiropas zaļo kursu, kas sevī ietver tehnoloģiju izmantošanu videi draudzīgā veidā, un inovācijām tīru tehnoloģiju joma. 

Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties zemāk.

  • PDF PDF Fails