FIN

Teknologiakilpailu “Ventspils IT challenge 2020” käynnistyy

Jo viidennen kerran Ventspils Digital Centre ja Ventspilsin kaupunki haastavat opiskelijoita Latviasta, Liettuasta, Virosta ja Suomesta näyttämään taitonsa ja osaamisensa teknologian luovassa hyödyntämisessä. Ilmoittautuminen kansainväliseen “Ventspils IT Challenge” -kilpailuun käynnistyy syyskuun 2. päivänä ja jatkuu lokakuun 28. päivään asti.

Tänä vuonna kilpailu on omistettu tulevalle Ventspils Science and Innovation Centre -keskukselle. Kilpailun teema liittyy läheisesti teknologian läsnäoloon kaikilla elämänalueilla, erityispainopisteenä tiede, insinööritaito, matematiikka ja teknologia (STEM). Kilpailuun osallistumalla opiskelijoilla on mahdollisuus ymmärtää STEM-osa-alueiden vuorovaikutus muiden teollisuuden osa-alueiden kanssa sekä korostaa teknologian antamia mahdollisuuksia useiden teollisuuden alojen puitteissa, mukaan lukien taide, musiikki, muotoilu, pelien kehitys ja muut luovat alat.

Kuka tahansa 1 – 12 -luokkalainen opiskelija, joka haluaa testata ja osoittaa luovaa osaamistaan STEM-osa-alueissa ja joka haluaa hienon kokemuksen osallistumalla innostavaan ja opettavaan seikkailuun kutsutaan osallistumaan mukaan kilpailuun. Opiskelijoiden tulee muodostaa kolmen hengen joukkue ja kutsua lisäksi aikuinen henkilö, joko opettaja tai jonkun osallistujan vanhempi, joukkueeseen. Kilpailu koostuu kahdesta erästä. Etäosassa, joka kestää syyskuun 2. päivästä lokakuun 28. päivään saakka, joukkueen tulee saada valmiiksi ja jättää kilpailun organisoijien antamat tehtävät. Kaavake kilpailuun ilmoittautumiseen, tehtävät ja säännöt löytyvät kilpailun webbisivustolta osoitteesta www.ventspilsitc.com.

Kilpailun viimeinen erä, johon valitaan 64 parhaiten sijoittunutta joukkuetta, pidetään marraskuun 23. – 27. päivien välisenä aikana. Joukkueet jaetaan neljään ryhmään iän perusteella, kutakin ikäryhmää varten on valittu yksi STEM-osa-alue:

  • Ryhmä A (luokat 1 – 3), opiskelijat Latviasta: tiede;
  • Ryhmä B (luokat 4 – 6), opiskelijat Latviasta, Liettuasta, Virosta ja Suomesta: teknologia;
  • Ryhmä C (luokat 7 – 9) opiskelijat Latviasta, Liettuasta, Virosta ja Suomesta: insinööritaito;
  • Ryhmä D (luokat 10 – 12) opiskelijat Latviasta, Liettuasta, Virosta ja Suomesta: matematiikka.

Kilpailun viimeinen erä on suunniteltu pidettäväksi paikan päällä Ventspilsissä, mutta COVID-19:n aiheuttaman epävarman tilanteen vuoksi varalle on suunniteltu muutamia erilaisia toteutusvaihtoehtoja, mukaan lukien, matkustus- ja kokoontumiskieltojen mahdollisesti astuttua voimaan tiukennettuina, toisen erän järjestäminen etänä. Mikäli kilpailun toinen erä voidaan järjestää paikan päällä, osallistujille korvataan matkakulut, majoitus, ruokailu ja lisäksi järjestetään mielenkiintoista tekemistä, viihdettä ja retkiä Ventspilsissä!

“Ventspils IT Challenge” -kilpailun loppukilpailijat kisaavat suuresta käteispalkkiosta, jonka arvo on noin EUR 12,000. Muutamia lisäkilpailuja on myös suunniteltu pidettäväksi ja ne pidetään “Ventspils IT Challenge” -kilpailun yhteydessä, mikä tarjoaa mahdollisuuden kaikkein aktiivisimmille kilpailuun osallistujille – opettajille, opiskelijoille ja kouluille – voittaa muita arvokkaita palkintoja.

Lisätietoja kilpailusta on löydettävissä kilpailun webbisivustolta osoitteessa: www.ventspilsitc.com, sekä sosiaalisesta mediasta (Instagram ja Facebook): @ventspilsitc. Lisätietoja ja kysymykset pyydetään lähettämään sähköpostilla osoitteeseen: vita.vitola-lapina@ventspils.lv.

Yhteistyö luotettavien kumppanien kanssa on tärkeää kilpailun onnistumisen kannalta. Tänä vuonna yhteistyökumppaniemme määrä on kasvanut: Information Technology Foundation for Education (HITSA), Network of innovative informal education for youth (INPUT), kasvatusjärjestö MTÜ Nuti-Võlur, IT Education FoundationStart (IT ), Prezi, Infogram, Overly, Accenture Latvia, The Latvian Information and Communications Technology Association (LIKTA), All Digital organization, STEAMonEdu-projekti, Latvian Informatics Olympiad, eTwinning, Zemgale Region Human Resource and Competences Development Centre, Ventspilsin kaupunginhallitus, Ventspils University of Applied Sciences, Ventspils Digital Centre, Ventspils Vocational School, Ventspils Creative House ja Ventspils Education Department.

Säännöt