EST

Algab konkurss “Ventspils IT callenge 2019

Esmaspäeval, 2. septembril, algab juba neljas konkurss “Ventspils IT challenge”! Ventspilsi Digikeskus ja Ventspilsi linn ootavad Läti, Leedu, Eesti ja Soome õpilasi pärast suvepuhkust  panema proovile oma võimed tehnoloogiliste oskuste loova rakendamise alal.

Õpilased ja õpetajad on oodatud tulema välja oma võistkondadega, registreeruma ning asuma ülesandeid lahendama. Konkursi osavõtuankeet, ülesanded ja eeskiri on ligipääsetavad konkursi koduleheküljel www.ventspilsitc.com.

Konkurss toimub kahes voorus. Kaugvoor toimub 2. septembris kuni 11. oktoobrini, kaugvooru ajal peavad võistkonnad lahendama korraldajate poolt välja töötatud ülesanded ning esitama lahendused. Finaalvoor toimub 13. novembrist kuni 15. novembrini Ventspilsis, finaalvoorus demonstreerivad õpilased oma oskusi mitmesuguste probleemolukordade lahendamisel ja loovtehnoloogia kasutamisel.

Konkursist osavõtjad jaotatakse nelja vanusegruppi, igale grupil on oma konkursiteema ja sellest tulenevad ülesanded. Konkursikorraldajad töötasid konkursiülesanded välja koos IT – valdkonna spetsialistidega, kes osalevad samuti konkursitööde hindamises.

  • B vanusegrupi ülesanne on koostatud koos Accenture Latvia – ga, õpilased tulevad välja nägemusega selle kohta, kuidas digitaliseerida ja huvitavalt kujundada nelinurga ümbermõõdu ja pindala arvutamist puudutavat õppematerjali.
  • C vanusegrupi ülesandes pakuvad Accenture Latvija esindajad õpilastele võimaluse välja töötada mobiiliaplikatsioon, mis võimaldaks kavandada mitmesuguseid klassiüritusi, jagada ülesandeid ning aidata kaasa klassi ühtekuuluvustunde tõstmisele.
  • D vanusegrupi ülesanne on välja töötatud koos Läti Mänguloojate Assotsiatsiooniga, õpilased tutvuvad mänguloomise põhialustega, demonstreerivad oma asjakohast võimekust ja nägemust huvitava nüüdisaegse arvutimängu loomisel.

Parimad võistkonnad kutsutakse Ventspilsi, finaalvooru pääsenud võistkondadele hüvitatakse transport, ööbimine, toitlustamine, lisaks ootab lõõgastusprogramm! Võistkondadel on hea võimalus luua suhteid teiste riikide võistkondadega, osaleda lõõgastusprogrammi üritustes, Ventspilsi linna tutvustatavatel ekskursioonidel. Konkursi finaalvoor toimub kolme päeva jooksul (13. novembrist 15. novembrini), õpilastest ja õpetajatest koosnevad võistkonnad võistlevad 12 000 EUR suuruse auhinnafondi pärast! Õpetajaid ootavad elamusrohked päevad, mis sisaldavad üllatusi, konkursse, auhindu.

Konkursi eduka toimumise tagavad meie koostööpartnerid ja sõbrad: Ventspilsi Kõrgkool, Ventspilsi linna Haridusvalitsus, Ventspilsi Loomemaja, kontserdisaal “Latvija”, Network of innovative informal education for youth (INPUT), Information Technology Foundation for Education (HITSA), MTÜ Nuti-Võlur.

Konkursi läbiviimist toetavad Läti Informatsiooni – ja kommunikatsioonitehnoloogiaassotsiatsioon, Kool 2030, Noorte rahvusvaheliste programmide sihtasutus, Noored kooli Lätis (Võimalik missioon), eTwinning.

Konkursiülesannete loomist toetavad IT Haridusfond Start(IT), Accenture Latvija ja  Läti Mänguloojate Assotsiatsioon.

Huvilised leiavad konkursi kohta teavet aadressil: www.facebook.com/ventspilsitc

 

  • PDF Eeskiri
  • PDF Regulations