EST

Algab konkurss Ventspilsi IT-väljakutse 2018

 

Ventspils juba jälle kutsub! Juba kolmandat aastat konkurss „Ventspils IT challenge“ kutsub 4. – 12. klassi õpilasi Lätist, Leedust ja Eestist võistlema ja tõestama oma oskusi tehnoloogiate loovrakendamisel. Konkurss toimub kahes voorus ja see algab 10. septembril kaugvooruga, mis kestab kuni 12. oktoobrini,  mille jooksul tuleb lahendada valikülesanne.

Parimad võistkonnad kutsutakse 7.- 9. novembrini Ventspilsisse võistlema suures finaalis, nautima Ventspilsi külalislahkust ning looma uusi kontakte, samuti kogema unustamatuid kogemusi. Rahaliste auhindade kogufond kasvab aastast-aastasse ja sel aastal on see juba peaaegu 12 000 eurot! Rahalisi auhindu saab kogu meeskond, sealhulgas meeskonna juhendaja. Taotlusi saab esitada konkursi veebisaidil: www.ventspilsitc.com.

Konkurssi kaugvoorus, 10. septembrist 12. oktoobrini õpilased iseseisvalt lahendavad erinevaid ülesandeid. Pärast nende hindamist määratakse finaliste, keda kutsutakse konkurssi kohapealsele voorule. Omakorda konkurssi kohapealne voor Ventspilsis noorematele õpilastele (A rühmale) toimub 8. – 9. novembrini, kuid teiste rühmade õpilastele päev kauem – 7.- 9. novembrini.

Esimesel päeval vanemad õpilased tutvuvad omavahel, moodustavad rahvusvahelisi meeskondi ja osalevad erinevates tegevustes, mis võimaldavad luua kontakte ja tundma õppida Ventspilsi. Teisel päeval konkursiga liituvad nooremad osalejad ja kõik võistlejad võistlevad, lahendavad konkurssi finaalülesandeid. Päeva lõpus on kavandatud puhkeõhtu üritused. Konkursi kolmandal –  lõpupäeva -l osalevad õpilased ekskursioonil Ventspilsis ja auhinnatseremoonial.

Konkursile on võimalik registreerida meeskonda ühes neljast vanusegrupist: A (1.-3. klass), B (4.-6. klass), C (7.-9. klass) ja D (10.-12. klass). Igas meeskonnas osalevad kolm õpilast ja üks õpetaja või nõustaja.

Soovid osaleda konkursil ja jõuna finaali?

  1. septembrist 5. oktoobrini täida konkursil osalemise vorm aadressil: www.ventspilsitc.com;
  2. lahenda kaugvooru ülesanne ja saada see 12. oktoobriks;
  3. Oota esimese vooru tulemused 24. oktoobril. Konkursi finaalile kutsutakse 10 parimat võistkonda A rühmas (ainult Lätist) ja 18 võistkonda ülejäänud rühmades kõigist kolmest Balti riikidest;

Finaali pääsenud võistkondadele tagatakse mitte ainult majutust ja toitlustust, vaid ka sõidukulud Ventspilsi (täpsem teave konkursi määrustes).

 

  1. ja 2017. aastal sai konkurss suurt osalejate resonantsi. 2016. aastal sellele registreerusid peaaegu 300 võistkonda kogu Lätist, kokku 1100 osalejatega! Eelmisel aastal saadi taotlusi pea 500 võistkondadelt, milles oli kaasatud kokku ligi 2000 osalejat kõigist kolmest Balti riigist. Ka sel aastal on see suurim konkurss Balti riikide õpilastele loomingulises infotehnoloogiate rakenduses, mis toob parimaid osalejaid finaali Ventspilsi.

Konkursi „Ventspilsi IT väljakutse 2018“ korraldab Ventspilsi Digikeskus ja Ventspilsi linnavalitsus koostöös Ventspilsi linnavalitsuse Haridusameti, Ventspilsi Ülikooli ja Ventspilsi pedagoogide  esindajatega. Konkursi korraldamisel osaleb ka Leedu partnerid „Network of innovative informal education for youth (INPUT)“ ja Eesti partnerid „Information Technology Doundation for Education (HITSA)“

  • PDF Eeskiri
  • PDF Regulations